Fertlilitet


Fertilitet


Har under mina 25 år haft ett antal patienter som söker för barnlöshet, jag har hjälpt många att få sin största önskan uppfylld,har nu fyllt på mina kunskaper och känner nu efter min fortbildning att jag kan mera.  Att behandla kvinnors hormonsystem är svårt, det är intressant att se hur kroppen påverkas. Man hjälper kroppen att själv lösa de hinder som finns, jag kan inte hjälpa alla, men det är väl värt att pröva.

Välkomna att kontakta mig för mer information